BILANGAN PEMBAYAR ZAKAT
 
KUTIPAN MENGIKUT JENIS ZAKAT
Pembayar Potongan Gaji
Bulan Dis (sehingga 31 Dis 2010)
13,289 Orang
Tahun 2010
Jenis Zakat
Orang
Pendapatan
116,126
W/Simpanan
  5,569
Perniagaan
    1,177
Emas
    799
Saham
     454 
Ternakan
       46
Padi
      141
Fitrah
 383,774
Jumlah
613,040
Tahun 2010
Jenis Zakat
Amaun (RM)
Pendapatan
  14,215,503.11
Wang Simpanan
  7,575,056.78
Perniagaan
   8,042,194.99
Emas
    373,136.92
Saham
     528,123.90
Ternakan
       55,927.20
Padi
        36,285.60
Fitrah
       3,144,531.00
Jumlah
  33,934,473.90
 
 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2010©