Kalkulator Zakat - Zakat Bersih Jiwa Suci Harta

 

Kalkulator ZakatŪ - Zakat Pendapatan (Gaji) 
... Dan mereka yang membelanjakan rezeki yang Allah 
kurniakan pada jalan-jalan baik (berkebajikan) iaitu untuk kegunaan diri,
keluarga berzakat, bersedekah, menderma dan seumpamanya 
(Surah Al-Baqarah: 3) 
Kaedah Pertama

Nota : Jangan Gunakan Koma (,) Untuk Nilai RM
Contoh : RM5000 hendaklah ditaip sebagai 5000 bukan 5,000 
A. Sumber Pendapatan SEBULAN
Gaji Pokok (RM)
Elaun (RM)
Lain - lain (RM)
Jumlah Gaji sebulan (RM)
 
B. Nisab (Dapatkan Kadar Nisab Zakat terkini daripada Pusat Zakat Melaka) RM
C. Bahagian Pengiraan Sila Tekan butang "Kira Zakat" 
D. JUMLAH
Gaji Kasar Setahun (RM)
Zakat Yang Wajib Dibayar (RM)
E. Bahagian Makluman 

Semua Pembayaran dengan Cek/Kiriman Wang hendaklah atas nama Pusat Zakat Melaka.
Anda layak menerima rebet dan cukai pendapatan pada tahun berikutnya.

Sila cetak borang ini setelah selesai mengira zakat anda dan bawa ke Pusat Zakat Melaka.
Dibangunkan oleh Unit Teknologi Maklumat Pusat Zakat Melaka.
>>Kalkulator Zakat Pendapatan 1
>>Kalkulator Zakat Pendapatan 2
>>Kalkulator Zakat Perniagaan
 
 
 
 
 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã