Kalkulator ZakatŪ
Kalkulator ZakatŪ - Zakat Perniagaan 
Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh
jual-beli dari menyebut tentang mengingati Allat s.w.t dan mendirikan
sembahyang serta membayar zakat, mereka takutkan kepada suatu hari yang
hati and penglihatan menjadi goncang (berbalik-balik) 
(Surah An-Nur : 37) 

I. Bahagian Kemasukan Data Sila Penuhkan Maklumat Berikut:- 
Nota : Jangan Gunakan Koma (,) Untuk Nilai RM
Contoh : RM5000 hendaklah ditaip sebagai 5000 bukan 5,000
 

A. Harta Semasa Bersih      
(Harta Semasa tolak Tanggungan Semasa)   RM 

 
B. Pelarasan Harta Semasa (Ditolak)
Aset Bahan Mentah
RM 
Aset Kerja Dalam Proses
RM 
Pelbagai Penghutang, Deposit dan Prabayar
RM 
Cagaran Deposit Tetap (untuk kemudahan kewangan )
RM 
Simpanan Amanah
RM 
Jumlah  
RM 

C. Pelarasan Harta Semasa (Dicampur)  
Derma pada sukuan terakhir tahun kewangan
RM 
Belian Aset Tetap dan Aset Bukan Semasa pada sukuan terakhir tahun kewangan
RM 
Jumlah  
RM 

D. Pelarasan Tanggungan Semasa  
Pinjaman / Overdraf bank / Pemiutang sewabeli
RM 
Cukai Tertunggak (tolak cukai semasa)
RM 
Deposit pelbagai dan Prabayar diterima
RM 
Dividen / Honorarium dicadangkan
RM 
Jumlah 
RM 

E. Pelarasan Pada Perolehan      
Pendapatan Faedah
  RM 
Lain-lain hasil tidak suci
  RM 
Jumlah 
RM 

F. Peratus Milikan Orang Islam   %  

G. Nisab (Dapatkan Kadar Nisab Zakat terkini daripada Pusat Zakat Melaka)     RM 

H. Bahagian Pengiraan Sila Tekan butang "Kira Zakat"   

I. Harta Perniagaan Bersih (A-B+C+D-E) RM 
Harta Perniagaan Yang Layak Di Zakat (I x F) RM 
ZAKAT YANG WAJIB DIBAYAR
RM 

Bahagian Makluman 
         
         
 
 
Semua Pembayaran dengan Cek/Kiriman Wang hendaklah atas nama Pusat Zakat Melaka.

Sila cetak borang ini setelah selesai mengira zakat anda dan bawa ke Pusat Zakat Melaka.
Dibangunkan oleh Unit Teknologi Maklumat Pusat Zakat Melaka.
>>Kalkulator Zakat Pendapatan 1
>>Kalkulator Zakat Pendapatan 2
>>Kalkulator Zakat Perniagaan
 
 
 
 
 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã