Kalkulator Zakat - Zakat Bersih Jiwa Suci Harta

 

Kalkulator ZakatŪ - Zakat Pendapatan (Gaji) 
... Dan mereka yang membelanjakan rezeki yang Allah 
kurniakan pada jalan-jalan baik (berkebajikan) iaitu untuk kegunaan diri,
keluarga berzakat, bersedekah, menderma dan seumpamanya 
(Surah Al-Baqarah: 3) 
Kaedah Kedua

Nota : Jangan Gunakan Koma (,) Untuk Nilai RM
Contoh : RM5000 hendaklah ditaip sebagai 5000 bukan 5,000 
 A. Sumber Pendapatan SEBULAN
Gaji Pokok (RM)
  
Elaun (RM)
  
Lain - lain (RM)
  
Jumlah Gaji SEBULAN (RM)
           Tidak perlu isi
Jumlah Gaji SETAHUN (RM)
                 ruang ini
 B. Perbelanjaan yang dibenarkan
Diri Sendiri (RM) 
   
 RM 8000
Tidak perlu isi ruang ini
 
Isteri ( Bekerja / Tidak? ) 
   
RM
Bilangan Anak 
  Orang
 
RM
Pemberian Kepada Ibubapa (RM) 
Sebulan
 
RM
Caruman KWSP 
Sebulan
 
RM
Caruman kepada Tabung Haji / Takaful 
Malaysia 
Sebulan
 
RM
Jumlah Perbelanjaan  
RM 
C. Nisab (Dapatkan Kadar Nisab Zakat terkini daripada Pusat Zakat Melaka) RM
D. Bahagian Pengiraan Sila Tekan butang "Kira Zakat" 
E. JUMLAH
Perolehan Gaji Kasar Setahun (RM)
Jumlah Perbelanjaan Setahun (RM)
Pendapatan yang layak dizakat (RM)
Zakat Yang Wajib Dibayar (RM)
F. Bahagian Makluman 

Semua Pembayaran dengan Cek/Kiriman Wang hendaklah atas nama Pusat Zakat Melaka.
Anda layak menerima rebet dan cukai pendapatan pada tahun berikutnya.

Sila cetak borang ini setelah selesai mengira zakat anda dan bawa ke Pusat Zakat Melaka.
Dibangunkan oleh Unit Teknologi Maklumat Pusat Zakat Melaka.
>>Kalkulator Zakat Pendapatan 1
>>Kalkulator Zakat Pendapatan 2
>>Kalkulator Zakat Perniagaan
 
 
 
 
 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã