EMAS & KEWAJIPANNYA
Pemakaian emas dikalangan wanita sebagai perhiasan sudah menjadi budaya masyarakat Malaysia sejak turun-temurun. Malah, kini wanita Malaysia semakin bijak dengan memilikinya, bukan sahaja dijadikan perhiasan tetapi juga untuk tujuan pelaburan, kegunaan ketika terdesak ataupun sebagai salah satu bentuk simpanan dan sebagainya.
       
Zakat emas dan perak merupakan zakat baraang kemas dan perhiasan wanita. Zakat yang dikeluarkan ke atas emas bergantung sama ada emas yang dipakai ataupun yang disimpan yang mana telah cukup haulnya.

Sepertimana Firman Allah s.w.t        : 
"Dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah (mengeluarkan zakat) maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih, pada hari mereka dibakar di dalam neraka jahanam dan dibakar muka mereka, rusuk dan seraya berkata kepadanya, inilah harta yang kamu simpan selama ini buat dirimu, maka rasailah pembalasan dari harta kamu simpan dahulu".

(Surah At-Taubah ayat 34 & 35)

Justeru itu, Pusat Zakat Melaka (PZM) sedang giat menjalankan kempen mengenai tuntutan menunaikan zakat, bukan sahaja zakat fitrah dan perniagaan tetapi juga zakat emas dan harta. Selain itu juga, PZM ingin mewujudkan keprihatinan dan membangkitkan semula kesedaran terhadap tanggungjawab menunaikan zakat emas.

Kadar zakat emas dihadkan berbeza di setiap negeri bergantung kepada taraf hidup ataupun kadar kebiasaan pemakaian di sesuatu tempat. Di Melaka, kadar uruf atau harga emas dihadkan hingga RM 5,000 dan mereka yang memiliki emas kurang daripada jumlah itu tidak wajib membayar zakat. Jika melebihi kadar uruf maka zakatnya ialah 2.5 %  atas nilai emas di simpan setahun yang melebihi daripada kadar uruf itu.

Pengiraan zakat emas bukan hanya membabitkan barangan kemas sama ada yang dipakai harian atau disimpan tetapi apa sahaja barangan dalam bentuk emas seperti jam, jongkong, loket, butang, keronsang dan pin rambut. Manakala antara syarat wajib menunaikan zakat emas ialah individu yang memiliki cukup nisab, haul dan milik sempurna sama ada lelaki dan perempuan. Dan pembayaran zakat ini hendaklah sebaik-baiknya dibuat melalui institusi zakat kerana wang zakat itu akan dikumpul dalam dana yang boleh berkembang apabila diberi kepada golongan yang layak. 
       
Disediakan Oleh :-
Bahagian Perhubungan Korporat & Pemasaran
Pusat Zakat Melaka

 
 
 
 
 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã