MENGUPAS SEJARAH PERUBAHAN EKONOMI UMAR BIN ABDUL AZIZ, DAN MENGAPA KITA GAGAL?
 
Umar Bin Abdul Aziz muncul di persimpangan sejarah umat Islam di bawah kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Pada penghujung abad pertama hijriyah, dinasti ini memasuki usianya yang ke-60, atau 2/3 dari usianya, dan telah mengalami kontroversi internal yang serius. Umar sendiri adalah sebahagian daripada dinasti ini menghadapi dalam semua hal. Walaupun pada dasarnya beliau seorang ulama yang telah menguasai seluruh ilmu ulama-ulama Madinah, tapi secara peribadi beliau juga hidup di zaman   gaya hidup dinasti Bani Umayyah yang rasuah, mewah dan boros.

Itu membuatnya tidak mempunyai keyakinan diri untuk memimpin ketika keluarga kerajaan memintanya menggantikan posisi Abdul Malik Bin Marwan setelah beliau wafat. Bukan saja kerana konflik internal kerajaan yang kompleks, tapi juga kerana beliau sendiri merupakan  sebahagian daripada persoalan konfliks tersebut.  Pemilihan Umar sebagai ketua kerajaan di pilih oleh keluarga Abdul Malik Bin Marwan yang perlu ditanggung kerana Umar adalah tokoh yang paling layak untuk posisi ini.

Akhirnya Umar menerima jawatan ini, beliau mengatakan kepada seorang ulama yang duduk di sampingnya, Al-Zuhri, “Aku benar-benar takut pada neraka.” Dan sebuah rangkaian cerita kepahlawanan telah bermulai dari sini, dari ketakutan pada neraka, saat beliau berumur 37 tahun, dan berakhir 2 tahun 5 bulan , atau ketika beliau berumur 39 tahun, dengan sebuah slogan: Perubahan Keseluruhan  Telah Dilaksanakan, Keadilan Telah Ditegakkan Dan Kemakmuran Telah Diraih. Ulama-ulama kita bahkan menyebut Umar Bin Abdul Aziz sebagai pembaharu abad pertama hijriyah, bahkan juga disebut sebagai Khulafa` Rashidin kelima.

Mungkin indikator kemakmuran yang ada ketika itu tidak akan berulang kembali, iaiitu ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan-perkampungan Afrika, tapi mereka tidak bertemu seseorang pun yang mahu menerima zakat. Negara benar-benar mengalami lebihan wang, bahkan sampai satu tahap dimana hutang-hutang peribadi dan biaya pernikahan rakyat pun ditanggung oleh negara.

Bermula dari diri sendiri, keluarga dan istana, Umar Bin Abdul Aziz menyedari bahawa beliau adalah sebahagian dari masa lalu. Beliau tidak mungkin sanggup melakukan kebaikan dalam kehidupan negara yang luas kecuali kalau beliau berani merubah dirinya sendiri, kemudian melanjutkannya pada keluarga dalaman dan selanjutnya pada keluarga istana yang lebih besar. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah membersihkan dirinya sendiri, keluarga dan istana kerajaan. Dengan tekad itulah beliau memulai sebuah perubahan besar yang abadi dalam sejarah.

Selesai dilantik Umar segera memerintahkan mengembalikan seluruh harta peribadinya, baik berupa wang mahupun barang, harta negara, termasuk seluruh pakaianya yang mewah. Beliau juga menolak tinggal di istana dan terus menetap di rumahnya. Pola hidupnya berubah secara keseluruhan, dari seorang pencinta dunia menjadi seorang zuhud yang hanya mencari kehidupan akhirat yang abadi. Sejak berkuasa beliau tidak pernah lagi tidur siang, menikmatii makanan enak. Akibatnya, badan yang tadinya padat berisi dan sasa berubah menjadi kurus dan ceking.

Setelah selesai dengan diri sendiri, beliau melangkah kepada keluarga dalaman. Beliau memberikan dua pilihan kepada isterinya, “Kembalikan seluruh  perhiasan dan harta peribadimu harta negara, atau kita harus bercerai.” Tapi isterinya, Fatimah Binti Abdul Malik, memilih ikut bersama suaminya dalam kafilah perubahan tersebut. Langkah itu juga beliau lakukan dengan anak-anaknya. Suatu saat anak-anaknya memprotesnya kerana sejak beliau menjadi khalifah mereka tidak pernah lagi menikmati makanan-makanan enak dan lazat yang mereka nikmati sebelumnya. Lantas Umar terus menangis tersedu-sedu dan memberikan dua pilihan kepada anak-anak, “Saya beri kamu makanan yang enak dan lazat tapi kamu harus rela membenamkan saya ke neraka, atau kamu bersabar dengan makanan sederhana ini dan kita akan masuk syurga bersama.”

Selanjutnya, Umar melangkah ke istana dan keluarga istana. Beliau memerintahkan menjual seluruh barang-barang mewah yang ada di istana dan mengembalikan wang itu kepada negara. Setelah itu beliau mula mencabut semua fasiliti kemewahan yang selama ini diberikan ke keluarga istana, satu persatu dan perlahan-lahan. Keluarga istana juga melakukan protes keras tetapi Umar tetap tegar menghadapi mereka. Hingga suatu saat, setelah gagalnya berbagai usaha keluarga istana menekan Umar, mereka mengutus seorang pembantu perempuan Umar menghadapnya.

Umar sudah mengetahui rencana itu, sejurus pembantu perempuan memasuki rumahnya. Umar pun segera memerintahkan mengambil sebuah wang logam dan sekerat daging lalu  kamu membakar wang logam tersebut dan meletakkan daging yang dibawanya. Daging itu jelas jadi “sate.” Umar lalu berkata kepada pembantu perempuan: “Apakah engkau rela menyaksikan saya dibakar di neraka seperti daging ini hanya untuk memuaskan keserakahan kamu semua? Berhentilah menekan atau merayu pada saya, sebab saya tidak akan pernah mundur dari jalan perubahan ini.”

Langkah pembersihan diri, keluarga dan istana ini telah meyakinkan rakyat akan kekuatan dan tekad beliau untuk melakukan perubahan dalam kehidupan negara, khususnya dalam pembersihan negara. Beliau telah telah menunjukkan tekadnya, dan memberikan keteladanan yang begitu menakjubkan.


Gerakan Penghematan

Langkah kedua yang dilakukan Umar Bin Abdul Aziz adalah penghematan keseluruhan dalam penyelenggaraan negara. Langkah ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan langkah pertama, kerana pada dasarnya pemerintah telah menunjukkan kredibilitinya di hadapan rakyat melalui langkah pertama tetapi impaknya sangat luas dalam menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi ketika itu.

Sumber pemborosan dalam penyelenggaraan negara biasanya terletak pada struktur negara yang tidak seimbang, birokrasi yang panjang, pengurusan yang rumit dan  disamping itu gaya hidup keseluruhan dari para pegawai negara. Setelah secara peribadi beliau menunjukkan tekad untuk membersihkan negara dan hidup sederhana, maka beliau pun mula membersihkan struktur negara dari rasuah. Selanjutnya beliau melicinkan struktur negara, memutuskan rantai birokrasi yang panjang, menyederhanakan sistem pengurusan. Hasilnya dengan cara itu negara menjadi sangat efisien dan efektif.


Agihan Semula Kekayaan Negara

Langkah ketiga adalah melakukan agihan kekayaan negara secara adil. Dengan melakukan perubahan struktur organisasi negara, penghapusan birokrasi, penyederhanaan sistem pengurusan, pada dasarnya Umar telah menghemat belanja negara, dan pada waktu yang sama, mensosialisasikan semangat berniaga dan keusahawanan di tengah masyarakat. Dengan cara begitu Umar memperbesarkan sumber-sumber pendapatan negara melalui zakat, pajak dan jizyah.

Dalam konsep agihan zakat, penetapan lapan asnaf penerima zakat atau mustahiq, sesungguhnya mempunyai erti bahawa zakat adalah bentuk subsidi langsung. Zakat mempunyai kesan yang kuat kepada masyarakat yang berdaya beli rendah sehingga dengan meningkatnya daya beli mereka dan secara langsung zakat membangkitkan rangsangan tumbuhnya permintaan dan penawaran dari masyarakat kesan daripada pengeluaran wang (zakat). Dengan meningkatnya keperihatinan masyarakat, maka produktiviti juga akan ikut meningkat. Maka pola agihan zakat bukan hanya memberi impak pada hilangnya kemiskinan tapi juga dapat menjadi faktor pemangkin bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro.

Itulah yang perubahan yang terjadi di masa Umar Bin Abdul Aziz. Jumlah pembayar zakat terus meningkat, sementara jumlah penerima zakat terus berkurang, bahkan sukar sekali ditemui. Para amil zakat berkeliling di pelosok-pelosok Afrika untuk mengagihkan zakat, tapi tak seorang pun yang mahu menerima zakat. Ertinya, para mustahiq zakat benar-benar tiada pada zaman ini sehingga negara mengalami lebihan wang zakat. Maka agihan semula kekayaan negara selanjutnya ditukarkan kepada subsidi pembayaran hutang-hutang peribadi (swasta), dan subsidi sosial dalam bentuk pembiayaan keperluanan dasar yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan negara, seperti biaya perkahwinan. Suatu saat akibat lebihan wang, negara mengumumkan bahawa “Negara Akan Menanggung Seluruh Biaya Pernikahan Bagi Setiap Pemuda Yang Hendak Menikah Di Usia Muda.”


Mengapa sejarah tak berulang?

Sejarah selalu hadir dihadapan kita dengan peristiwa-peristiwa zaman lampau yang cenderung atau mirip dengan yang berlaku sekarang. Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan yang luas untuk memilih tindakannya tetapi ia sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan akibat dari tindakannya.

Itu sebabnya Allah Subhaanahu wa ta’ala memerintahkan kita menyusuri jalan waktu sejarah, agar kita dapat merumuskan peta sejarah manusia untuk menemukan kaedah-kaedah tetap yang boleh mengatur dan mengendalikannya. Kaedah-kaedah zakat itu memiliki landasan kebenaran yang kuat, kerana ia ditemukan melalui suatu proses pembuktian masa yang panjang. Bukan itu sahaja, sesungguhnya kaedah-kaedah zakat itu juga mengatur dan mengendalikan kehidupan kita. Dengan begitu sejarah menjadi salah satu rujukan terpenting bagi kita untuk menjana kehidupan kita saat ini dan esok.

Sejarah adalah cermin yang baik, yang selalu mampu memberi kita inspirasi untuk menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Seperti juga saat ini, ketika bangsa kita sedang menghadapi krisis ekonomi yang rumit dan kompleks terasa begitu melelahkan. Ini mungkin saat yang tepat untuk mencari sepotong masa dalam sejarah, dengan latar persoalan-persoalan yang agak mirip dengan apa yang kita hadapi, atau setidak-tidaknya pada sebahagian aspek.


Disediakan oleh :

Ustaz Noorzakry Bin Norjamal
Penolong Pengurus Dakwah
Bahagian Perhubungan Korporat & Pemasaran
Pusat Zakat Melaka 
 
 
 
 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã