HUKUM BERZAKAT
 
Masyarakat hari ini kurang terdedah dengan apa yang dikatakan dengan zakat. Pembayaran atau pengeluaran zakat lebih dititikberatkan apabila tibanya bulan yang mulia iaitu Ramadhan dan sebelum Syawal menjelang. Zakat fitrah yang dikutip oleh amil-amil di seluruh Malaysia menjadi satu lumrah yang ditunaikan oleh sebahagian besar umat Islam.

Namun begitu, masyarakat kurang terdedah tentang pembayaran zakat selain daripada zakat fitrah iaitu zakat harta seperti zakat pendapatan, zakat saham, zakat emas dan perak, zakat wang simpanan, zakat pertanian zakat KWSP, zakat perniagaan dan zakat ternakan.

Kutipan zakat-zakat harta ini dilakukan mengikut kiraan-kiraan yang telah ditetapkan. Tuntutan ke atas zakat harta seharusnya dititikberatkan kerana zakat harta merupakan tuntutan ke atas sebahagian harta yang perlu dikeluarkan untuk diagihkan kepada yang lebih berhak.

Budaya berzakat wajar disebatikan dalam jiwa setiap insan muslim agar dana zakat dapat disalurkan kepada asnaf-asnaf yang ditetapkan di bawah hukum syarak dan seterusnya dapat membentuk penerima zakat yang akhirnya menjadi penyumbang zakat. Justeru itu, satu anjakan paradigma perlu dicetuskan dalam memastikan keberkesanan pengurusan zakat sama ada dari aspek agihan mahupun pungutan bersesuaian dengan era globalisasi dan dunia tanpa sempadan. 

 
 
 
 
 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã