REBET/PENGECUALIAN PCB
Ahmad telah membayar zakat sebanyak RM 2,500 secara tunai pada bulan Januari tahun 2000. Ahmad kemudian menyerahkan resit zakat tersebut serta merta ke pejabat LHDN. Pihak LHDN akan membuat arahan bertulis kepada majikan untuk mengurangkan atau melepaskan cukai Ahmad untuk tahun 2000.
                                                                                                               
                                                                
Contoh 1 :                                                             
                                                                               
          Cukai dikenakan bagi tahun taksiran 2000                RM 3,000        
                       
          Zakat yang telah dibayar dalam tahun 2000              RM 2,500        
                                                                                    ------------------        
          Baki kepada LHDN                                                 RM   500
                                                                                    ------------------        
                                                                                 
Contoh 2:                                

          Cukai dikenakan bagi tahun taksiran 2000                 RM 2,500
                  
          Zakat yang telah dibayar dalam tahun 2000               RM 2,500
                                                                                      ------------------
          Baki kepada LHDN                                                       NIL
                                                                                      ------------------
Mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967 memperuntukan bahawa setiap pembayar zakat boleh dikecualikan atau mendapat rebet cukai pendapatan.

Untuk mendapatkan pengecualian tersebut, perkara yang perlu dibuktikan ialah :
  • Pembayaran dibuktikan dengan resit yang dikeluarkan oleh pihak yang diberi kuasa untuk memungut zakat.        
                                                                                                               
  • Zakat dibayar kepada amil-amil yang diiktiraf dan dilantik oleh pemerintah.        
                                                                                                               
Menurut Akta Cukai Pendapatan (Pindaan 2000) sekiranya seseorang individu telah membayar zakat pada 2000, maka pelepasan cukai akan diberikan pada tahun yang sama.

Terdapat 2 kaedah untuk mendapat pelepasan cukai iaitu :
  • Kaedah Pembayaran Zakat Secara Tunai
**resit zakat yang telah dibayar hendaklah diserahkan kepada LHDN.
  • Kaedah Pembayaran Zakat Potongan Gaji Bulanan
Menurut Akta Cukai Pendapatan (Pindaan 2000) umat Islam yang membayar zakat melalui potongan gaji akan dapat mengurangkan atau menghentikan bayaran Potongan Cukai Berjadual (PCB) secara serta merta.         
                                                                                                               
       
Contoh 1 :

       Bulan Jun 2000
         Zakat : RM 55
       ----------------------
         PCB : RM 95
               
                        
       Anda akan hanya dikenakan PCB sebanyak RM 40.00 (RM 95 - RM 55)                
                        
       
Contoh 2 :

       Bulan Feb 2000
         Zakat : RM 55
       ----------------------
         PCB : RM 50
               
                        
       Anda tidak dikenakan PCB kerana telah membayar zakat melebihi jumlah PCB.
**Majikan hendaklah menghentikan atau mengurangkan bayaran PCB pekerja berdasarkan jumlah zakat yang telah dibayar.                 
       


 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã