TAKRIF
 
DALIL
Zakat Wang Simpanan merupakan zakat yang dikeluarkan oleh pendeposit daripada simpanan yang telah genap setahun dan cukup nisabnya samada di dalam akaun simpanan biasa, akaun simpanan tetap, simpanan semasa, saham amanah serta lain-lain bentuk simpanan.
Simpanan tetap sebanyak RM 100,000 telah disimpan selama setahun tanpa dikeluarkan (diandaikan nisab zakat pada ketika itu RM 3,323.50)

Zakat yang wajib dikeluarkan ialah :
RM100,000 x 2.5% = RM2,500
KIRAAN ZAKAT WANG SIMPANAN
  • Simpanan Tetap
Saiyidina Ali telah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S.A.W telah bersabda:

Maksudnya:
“Apabila kamu mempunyai 200 Dirham dan telah cukup haulnya (genap setahun), diwajibkan zakatnya 5 Dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 Dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah, dan tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali Genap Setahun."

(Hadis Riwayat Abu Daud)

  • Simpanan Biasa
Tarikh
Masuk
Keluar
Baki

05.11.1999
       
08.02.1999
       
03.03.1999
       
07.06.1999
       
09.11.1999
       
07.03.2000
       
12.03.2000

11,000
       


5,000
       
INT.115
       


1,000
       
3,000
 
2,000
       
3,000
       
2,000

11,000
       
16,000
       
14,000
       
11,115
       
9,115
       
10,115
       
13,115
( Tempoh haulnya ialah 5 JANUARI 1999 sehingga 7 FEBRUARI 2000) (Diandaikan nisab zakat pada ketika itu RM 3,323.50)

Maka zakatnya ialah:
(Baki terendah ditolak dengan faedah bank DENGAN ) x 2.5%
(RM 9,115 – RM 115) x 2.5% = RM 225.00
Contoh Transaksi
Dalam Buku Simpanan
 
 
 
 
 
 
 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã