TAKRIF
 
DALIL
Rasullullah S.A.W bersabda yang bermaksud:-

"Daripada Muaz Ibnu Jabal, beliau berkata, baginda Rasulullah S.A.W telah mengutuskan aku ke Yaman dan beliau memerintahkan aku dari setiap 40 ekor lembu, 1 ekor lembu musinnah (1 ekor lembu betina yang umurnya mencapai 3 tahun) dan tiap-tiap 30 ekor lembu, tabi' atau tabiah ( 1 ekor lembu jantan taua betina yang umurnya mencapai 2 tahun)"

(Riwayat Ibnu Majah)
                       
       
Zakat terbakan adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan apabila sempurna syarat-syaratnya. Haiwan ternakan yang diwajibkan zakat adalah antaranya seperti kambing, biri-biri, kerbau, lembu dan unta.
KIRAAN ZAKAT TERNAKAN
                                     LEMBU/KERBAU
Bilangan
Jumlah Zakat / Jantina
30-39 Ekor
1 ekor berumur 1 tahun / Jantan
40-59 Ekor
1 ekor berumur 2 tahun / Betina
60-69 Ekor
2 ekor berumur 1 tahun / Jantan
70-79 Ekor
1 ekor berumur 1 tahun / Jantan
dan 2 ekor berumur 2 tahun / Betina
80-89 Ekor
2 ekor berumur 2 tahun / Betina
90-99 Ekor
3 ekor berumur 1 tahun / Jantan
100-109 Ekor
1 ekor berumur 2 tahun / Betina
dan 2 ekor berumur 1 tahun / Jantan
110-119 Ekor
2 ekor berumur 2 tahun / Betina
dan 1 ekor berumur 1 tahun / Jantan
120 Ekor keatas
3 ekor berumur 2 tahun / Betina
dan 3 ekor berumur 1 tahun / Jantan
KAMBING
Bilangan
Jumlah Zakat / Jantina
40-120 Ekor
1 ekor berumur 2 tahun / Jantan @ Betina
121-200Ekor
2 ekor berumur 2 tahun / Jantan @ Betina
201-399 Ekor
3 ekor berumur 2 tahun / Jantan @ Betina
Penambahan seterusnya : tiap tiap 100 ekor
bertambah 1 ekor berumur 2 tahun / Jantan @ Betina
BIRI - BIRI
Bilangan
Jumlah Zakat / Jantina
40-120 Ekor
1 ekor berumur 1 tahun / Jantan @ Betina
121-200Ekor
2 ekor berumur 1 tahun / Jantan @ Betina
201-399 Ekor
3 ekor berumur 1 tahun / Jantan @ Betina
Penambahan seterusnya : tiap tiap 100 ekor
bertambah 1 ekor berumur 1 tahun / Jantan @ Betina
 
 
 
KETERANGAN
Binatang yang hendak dizakatkan hendaklah yang sempurna dan tidak cacat seperti hilang kaki atau tangan dan sebagainya . Ini berdasarkan firman Allah S.W.T yang bermaksud:

"Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk-buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau jadikan pemberian zakat".

(Surah Al-Baqarah : 267)
 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã