TAKRIF
 
DALIL
Zakat yang dikenakan ke atas makanan asasi yang mengenyangkan ke atas sesebuah negeri yang telah cukup 363 gantang / 1300 kg, seperti padi, gandum, biji - bijian dan sebagainya.
KIRAAN ZAKAT PERTANIAN
Dan Dia lah (Allah) Yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun Yang menjalar tanamannya dan Yang tidak menjalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman Yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan buah zaiton dan delima, Yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua Yang kamu makan atau belanjakan); Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang melampau.

(Surah Al-An'am : Ayat 141)
  • Kaedah 1
Biji bijian dan buah – buahan yang diusahakan dengan menggunakan tenaga manusia, binatang dan jentera atau perbelanjaan yang banyak maka kadar ZAKATnya ialah 10% atau 1/10
  • Kaedah 2
Bijian atau buah –buahan yang hanya bergantung pada air hujan,maka kadar Zakatnya 5% atau 1/20.
  • Kaedah 3
Bijian atau buah –buahan yang bergantung pada kedua - dua kaedah diatas, maka kadar Zakatnya 7%.
 
 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã