TAKRIF
 
DALIL
Zakat yang dikeluarkan oleh sesuatu Perniagaan Persendirian (tunggal), Perkongsian, Syarikat Berhad, Syarikat Sendirian Berhad, Koperasi dan Persatuan yang genap setahun operasi perniagaan dan cukup haulnya.
 
KIRAAN ZAKAT PERNIAGAAN
(Ibadat itu dikerjakan oleh) orang-orang Yang kuat imannya Yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual-beli daripada menyebut serta mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat; mereka takutkan hari (kiamat) Yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan.

(Surah An-Nur: Ayat37)
[ Aset Semasa Tangungan Semasa) Pelarasan x Peratusan Pemilikan Saham Orang Islam x KADAR ZAKAT ( 2.5% )]                
                

*Kaedah pengiraan zakat peniagaan
adalah berdasarkan lembaran
Imbangan (balance sheet)sesebuah perniagaan
 
Firman Allah S.W.T :
Rasullullah S.A.W  bersabda yang bermaksud :

"Bahawasanya Rasullullah S.A.W menggesa kami supaya mengeluarkan zakat ke atas barang yang kami sediakan untuk dijual"

(Hadis Riwayat Abu Daud dari Jundap R.A)

 
 
 
 
 
Hakcipta Terpelihara Oleh Pusat Zakat Melaka - 2008ã